SamenLeeuwarden

Handige informatie voor organisaties

Hieronder vind je relevante informatie voor (vrijwilligers)organisaties. Heb je een vraag die er niet tussen staat? Neem dan contact op met team Vrijwilligerswerk van Amaryllis.

De gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn tijdens het vrijwilligerswerk. Met de VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer zijn vrijwilligers verzekerd tegen de meest voorkomende schades. Het pakket heeft een ruime dekking voor vrijwilligers en een zogeheten secundaire werking. Dit betekent dat als er schade is, de vrijwilliger eerst moet kijken of er een bestaande verzekering is die kan vergoeden. De gemeente Leeuwarden verzekert in één keer vrijwilligers tijdens hun werk. Een aparte registratie of aanmelding is niet nodig. Meer informatie en het schademeldingsformulier vind je hier.

Door een vrijwilligerscontract of vrijwilligersovereenkomst weet je wat je van elkaar kunt verwachten. Het is niet verplicht een vrijwilligerscontract op te stellen, maar schriftelijk vastgelegde afspraken leveren minder vaak misverstanden op dan mondelinge. Ook wanneer de vrijwilliger aanspraak wil maken op de participatiepremie, vraagt de gemeente een vrijwilligerscontract en wanneer de vrijwilliger een uitkering heeft van het UWV, kunnen zij een contract vragen.

 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van een vrijwilliger geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Screeningsautoriteit Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) geeft een VOG af als er geen bezwaren zijn om het vrijwilligerswerk uit te voeren. Kijk hier voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen organisatie deelnemen aan de Regeling Gratis VOG, kijk hier voor meer informatie.

Start je een stichting of vereniging? Deze informatie kan relevant zijn:

  • Ondernemerplein geeft informatie en advies van de overheid voor ondernemers.
  • Stipe geeft informatie over het opzetten van een culturele organisatie, van het schrijven tot een projectplan tot het creëren van financiën.
  • SESAM Academie staat vrijwilligersorganisaties en sociale ondernemingen met professioneel advies terzijde.

Er zijn diverse soorten subsidies en regelingen, alle informatie vind je hier.

Daarnaast zijn de volgende websites interessant om te bezoeken:

 

Binnen een vereniging of stichting is goed bestuur noodzakelijk en verplicht. Er gelden verschillende wettelijke eisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is er om verenigingen en stichtingen te helpen en te beschermen tegen misstappen. Maar ook om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Lees hier meer.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk hier voor meer informatie.

De belangrijkste wet die gaat over de bescherming van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet geldt in de hele Europese Unie (EU). Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten voldoen aan de AVG. Door de AVG hebben organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken meer verantwoordelijkheden gekregen. En de mensen van wie zij gegevens gebruiken hebben meer rechten gekregen. Organisaties moeten hun systemen en processen hierop inrichten. Houden organisaties zich niet aan de regels? Dan kunnen zij een boete krijgen. Meer informatie vind je hier.

 

 

 

 

Translate to English »