Gevangenenbezoeker

Contactpersonen:
Kees van der Linden

E-mailadres:
info@gevangenenzorg.nl

Telefoon:
079 3310568

Omschrijving

De vrijwilligers gaat eens in de twee of drie weken een op een op bezoek bij een (ex) gevangene, tbser of bij familieleden van gevangenen. Ze bieden morele steun en een luisterend oor. Ook denken ze mee over het zoeken naar woonruimte, opvang, werk of contacten met officiële instanties. Vrijwilligers rapporteren na ieder bezoek en worden gesteund en aangestuurd door onze maatschappelijk werkers op kantoor. De maatschappelijk werker bewaakt de voortgang van de hulp, overlegt met instanties en let op de impact van de zorg op de vrijwilliger

Er wordt bij de hulpvragers geen onderscheidt naar nationaliteit of levensovertuiging gemaakt. Voorwaarde is dat de hulpvraag past bij ons aanbod.

Wat biedt de organisatie de vrijwilliger?

Een selectieprocedure waarin we nagaan of dit vrijwilligerswerk passend is. Verder voorbereiding, training en toerusting, zowel voorafgaand aan als tijdens inzet als vrijwilliger.

Wat vraagt de organisatie van de vrijwilliger?

Vrijwilligers zijn gemotiveerde christenen uit allerlei kerken en gemeenten die de uitganspunten onderschrijven. Ze zijn bewogen met mensen met problemen, maar beschikken over een zekere nuchterheid. er worden geen eisen gesteld aan opleiding en ervaring. Onze vrijwilligers zijn wel 24 jaar of ouder. Bij de werving maken wij gebruik van een competentieprofiel dat is geformuleerd in samenwerking met Justitie. Hierin is beschreven welke vaardigheden voor vrijwilligers van belang zijn.  http://www.gevangenenzorg.nl/

Werkadres en huisnummer:
PI 2718 SB, Leeuwarden
Wijken:
Alle wijken
Categorie:
Bezoekwerk en maatje
Dagdelen:
In overleg
Uren/frequentie:
1
Eenmalig/structureel:
Structureel
Reiskostenvergoeding:
Ja
Vrijwilligersvergoeding:
Nee
Overige onkostenvergoeding:
Ja
VOG nodig:
Ja, vergoed door organisatie
Scholing/cursussen/training:
In overleg
ANBI:
Ja

Reageren op deze vacature?


Al een account?
Hidden
Hidden
Hidden