Luisterend oor telefonische hulpdienst

Contactpersonen:
De Luisterlijn

E-mailadres:
leeuwarden@deluisterlijn.nl

Telefoon:
0582132000

Omschrijving

De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. De gesprekken zijn anoniem en vertrouwelijk. Mensen kunnen vanuit hun eigen vertrouwde omgeving bellen op het moment dat daar behoefte aan is. In een gesprek krijgt de beller tijd en gelegenheid om aandacht te vragen voor zijn of haar probleem. Daarbij kan het gaan om (soms ogenschijnlijk) kleine verdrietigheden, maar ook om diep ingrijpende levensvragen. De onderwerpen die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn zeer uiteenlopend: eenzaamheid, geboorte van een kind, rouwverwerking, relationele problemen, gezondheid, seksueel geweld, huiselijk geweld, neerslachtigheid. Een gesprek kan mensen net dat steuntje in de rug geven dat zij nodig hebben om zelf verder te kunnen. De Luisterlijn is op zoek naar vrijwilligers die volgens een rooster de telefoon bezetten om mensen die behoefte hebben aan een gesprek van mens tot mens te woord te staan. In sommige gesprekken is luisteren al voldoende. In andere gevallen probeer je samen met de beller het probleem te verhelderen en mogelijke alternatieven te onderzoeken. Zo nodig verwijs je naar andere hulpverlenende instanties en/of hulplijnen. Vrijwilligers bij de Luisterlijn krijgen een basistraining met SPEN certificaat. Vrijwilligers krijgen goede begeleiding middels coaching en intervisie. Vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn is zinvol en boeiend vrijwilligerswerk dat bovendien bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling. Door echt te luisteren hoor je meer: je leert anders luisteren. Je draait één dienst per week van vier uur. Eens per maand draai je een nachtdienst. De nachtdienst vraagt natuurlijk meer van je dan een dagdienst. Toch zijn het juist de verhalen in de nacht die dit werk speciaal maken.

Wat biedt de organisatie de vrijwilliger?

Komen mensen in je omgeving graag hun hart bij je luchten? Waarschijnlijk kun je goed luisteren en sta je open voor anderen. De Luisterlijn is op zoek naar mensen zoals jij!

Wat vraagt de organisatie van de vrijwilliger?

Werkadres en huisnummer:
Thuis 8901 BB, Leeuwarden
Wijken:
Alle wijken
Categorie:
Hulpverlening (gezondheids)zorg
Dagdelen:
In overleg
Uren/frequentie:
3
Eenmalig/structureel:
Structureel
Reiskostenvergoeding:
Ja
Vrijwilligersvergoeding:
Ja
Overige onkostenvergoeding:
Ja
VOG nodig:
Nee
Scholing/cursussen/training:
Ja
ANBI:
Ja

Reageren op deze vacature?


Al een account?
Hidden
Hidden
Hidden