Vrijwilliger fonsdenwerving

Contactpersonen:
Jan Oomen

E-mailadres:
janoomen43@hotmail.com

Telefoon:
0614492192

Omschrijving

Stichting Sociale Vervoer The Rose is een stichting in oprichting. Het doel van de stichting is om vervoer te regelen voor mensen die financieel niet bij machte zijn om een taxi of een bus te betalen. Helaas komt dit in Nederland nog veelvuldig voor. Te denken valt op vervoer van mensen met een beperking en ouderen. Zij het bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoek of zorg te dragen dat deze ouderen op bezoek kunnen en niet in een isolement komen. Dit is de doelgroep waar de stichting zich als eerste op richt. Op termijn wil de stichting zich ook richten op andere doelgroepen. De stichting zal zich vestigen in Leeuwarden of nog nader te overleggen in Friesland en van hieruit het vervoer te regelen in Noordwest Friesland. Het plan is om te starten met twee of meer chauffeurs die het vervoer regelen in twee of meer speciale bussen omgebouwd tot rolstoelbussen, eventueel ook een personenauto zodat iedereen in de beschreven doelgroep vervoerd kan worden. Verder zal getracht worden om te werken met vrijwilligers die kampen met een beperking. Ook deze kwetsbare groep zal hierdoor aan werk worden geholpen en zich, als ze dat nog niet zijn, nuttig voelen in de maatschappij. Er wordt een vrijwilliger gezocht die wil helpen bij het aanvragen van fondsenwerving, starten van crowdfunding en netwerkopbouw van (financiële) ondersteuners. Daarnaast is het helpen bij allerhande taken en inbreng van ideeën gewenst. Kortom een rechterhand zijn voor de initiatiefnemer. Ik hoop dat u hart zich hier voor opent en dat u mee wilt werken aan mensen die hulp nodig hebben . Dus heeft u ervaring met fondsenwerving en u heeft een paar uur de tijd reageer dan.

Wat biedt de organisatie de vrijwilliger?

De stichting is in oprichting, waardoor je vanaf het begin je bijdrage kan leveren. Je draagt een warm hart toe aan ouderen en mensen met een beperking

Wat vraagt de organisatie van de vrijwilliger?

Ervaring hebben in sponsor- en fondsenwerving

Werkadres en huisnummer:
Tiltsjedyk 4 9031 XL, Binnen de gemeente Leeuwarden
Categorie:
Collecteren en fondsenwerving, PR en communicatie
Dagdelen:
In overleg
Uren/frequentie:
In overleg
Eenmalig/structureel:
Structureel
Reiskostenvergoeding:
Nee
Vrijwilligersvergoeding:
Nee
Overige onkostenvergoeding:
In overleg
VOG nodig:
Nee
Scholing/cursussen/training:
Nee
ANBI:
Nee

Reageren op deze vacature?


Al een account?
Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English »