Vrijwilligers Kleurrijk Fryslân

Contactpersonen:
Henk Hiddink

E-mailadres:
hhiddink49@icloud.com

Telefoon:
058 2998905

Omschrijving

Kleurrijk Fryslân, een inter-levensbeschouwelijk platform van moslims, soefis, hindoes, joden, christenen, boeddhisten en humanisten, organiseert de volgende activiteiten: – Geeft advies, informatie en beantwoord vragen op het gebied van religies en levensbeschouwing; – Geeft cursussen en lezingen; – Organiseert wandelingen langs gebedshuizen van verschillende levensbeschouwingen en/of bezoeken aan gebedshuizen; ¢ Verzorgt workshops op scholen; – Ondersteunt plaatselijke dialoogactiviteiten; – Organiseert de Dag van de Dialoog in Friesland – Ondersteunt plaatselijk kleurrijk vieren; – Organiseert activiteiten op de internationale dag tegen racisme en discriminatie, de internationale vrouwendag, de internationale dag van de vrede en andere momenten op de multiculturele kalender; – Geeft samen met anderen de multiculturele kalender van Fryslân uit. De levensbeschouwing is daarbij inspiratiebron en dan vooral het mensbeeld, waarin zingeving van belang wordt geacht en erop gericht is om een bijdrage te leveren aan een menswaardige samenleving waarin waarden als respect, begrip, gelijkwaardigheid, solidariteit, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en compassie centraal staan. Wat haar samenbindt is vooral levenshouding. Wij komen graag in contact met nieuwe vrijwilligers die aan een of meerdere van deze activiteiten een bijdrage willen leveren.

Werkadres en huisnummer:
8911 JT, Leeuwarden
Wijken:
Centrum Oost
Categorie:
Coördineren en organiseren, Onderzoek- en advieswerk
Dagdelen:
In overleg
Uren/frequentie:
2
Eenmalig/structureel:
Structureel
Reiskostenvergoeding:
Ja
Vrijwilligersvergoeding:
Ja
Overige onkostenvergoeding:
Nee
VOG nodig:
Nee
Scholing/cursussen/training:
Ja
ANBI:
Ja

Reageren op deze vacature?


Al een account?
Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English »