Al het aanbod van organisaties en particulieren

91 resultaten per pagina    

Wil je anderen helpen?

Hou je van om anderen te helpen? Ben jij (af en toe) wel beschikbaar voor een klusje? Zet je aanbod nu online. Zo zijn we er samen VoorElkaar. Aanbod plaatsen

Ondersteuning Basisvaardigheden

Friesland College afd. Educatie 8931 AH, Leeuwarden (alle wijken)
  Voor meer informatie zie de website van het Friesland College http://www.friesl…

Steunpunt Xenia- Vrouwen in prostitutie

Leger des Heils – Xenia 8911LM, Leeuwarden (Centrum Oost)
Xenia is een steunpunt voor vrouwen die in de prostitutie werken in Friesland. In samenwerking met Fier en de GGD bieden wij vrouwen (die werkzaam zijn op de Weaze) de mogelij…

Aanbod/workshops voor organisaties rondom het thema multiculturele samenleving

Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslan 8911 JT, Leeuwarden (alle wijken)
Kleurrijk Fryslân is meer dan een tegenbeweging. Het is een beweging van mens tot mens zijn aan de basis van de multiculturele samenleving. Zij doet een beroep op de positie…

Inloopspreekuren financiële ondersteuning

Buurtservicepunt Leeuwarden 8911 LJ, Binnen de gemeente Leeuwarden
U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regelmatig cursussen en traini…

Hulp en netwerk voor kwetsbare inwoners van Leeuwarden

Netwerk Time to Connect 8922 BW, Binnen de gemeente Leeuwarden
Netwerk Time to Connect is een jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan kwetsbare en eenzame Leeuwarders. Dit doen we door jongeren te inspireren, activeren…

Ondersteuning bij gezonde leefstijl

058SamenSterk 8921 JW, Leeuwarden (alle wijken)
Deze organisatie zet zich in om mensen uit aandachtswijken te helpen een gezonde leefstijl na te streven. Er komen wekelijks meer dan vijftig mensen in beweging op vijf versch…

Inloophuis voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring

Odensehuis Gerard Smit 8921 HH, Leeuwarden (Oud Oost)
Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies…

Gratis outfit voor sollicitatiegesprek of stage

Dress for Success 8921AG, Leeuwarden (Centrum Oost)
Dress for Success is onderdeel van een landelijke vrijwilligersorganisatie. Wij helpen mensen met een minimuminkomen kosteloos aan een geschikte outfit voor hun sollicitatiege…

Inclusie Senioren

Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging 8925JN, Leeuwarden (alle wijken)
Een gezellige en actieve vereniging in Leeuwarden Wij komen op voor uw belangen Wij organiseren vele activiteiten U ontmoet nieuwe mensen

Fietsgroep senioren

bv SPORT 8924 JJ, Leeuwarden (Noordoost)
Fietsgroep ‘Plezier op de fiets’  fietst routes in de omgeving van Leeuwarden. Tijdens het fietsen kunnen de deelnemers gezellig met elkaar kletsen en de omgeving met elk…
Translate to English »