›   Organisaties   ›   Moedige Dialoog Leeuwarden

Aanbod van deze organisatie

Geen aanbod gevonden..

Agenda van deze organisatie

Geen agenda gevonden..

Moedige Dialoog Leeuwarden

Adres

Flexibel 0
8900 AA Leeuwarden

Telefoonnummer

0636431614

Informatie over deze organisatie

Moedige Dialoog zet zich in om Nederland financieel redzaam te maken. Dat doen we door kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie te organiseren tussen publieke, maatschappelijke en private organisaties en initiatieven. Samen worden we beter in het voorkómen van financiële problemen en het eerder bieden van effectieve hulp als deze problemen er zijn. We zetten hierbij met name in op verschillende programma's en doelgroepen. Moedige Dialoog  Leeuwarden heeft de intentie om armoede, in welke vorm dan ook, stevig te verminderen door samen te werken, te verbinden en de krachten te bundelen om in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken en te realiseren. De visie armoede en schuldhulp Samenwerken aan een armoedevrij Leeuwarden dient hierin als leidraad. Lees meer over wie we zijn en wat we doen op onze website  
Translate to English »