SamenLeeuwarden

Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van de website SamenLeeuwarden.nl. We raden je aan om voor het reageren op een item* of bij het plaatsen van een item ten zeerste aan dat je deze voorwaarden leest. Je stemt namelijk in met deze voorwaarden bij gebruik van informatie vanaf de website of bij interactie.

*Definitie van het woord item
Op de website zijn diverse items te vinden of kunnen worden geplaatst. Deze items zijn:
– Vrijwilligersvacature
– Aanbod van een particulier
– Vraag van een particulier
– Aanbod van een bewoners-/vrijwilligersinitiatief vrijwilligersorganisatie of andere rechtsvorm
– Agendastuk

Aansprakelijkheid
Wij gaan uit van de goede intenties van zowel de mensen als organisaties die een item plaatsen op de website of een reactie geven op een item. Amaryllis is niet verantwoordelijk voor de uitwisseling van diensten tussen vragers en bieders. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
Volledig- en correctheid website
We doen ons uiterste best de informatie op deze site volledig en correct te houden. Diegene die een item plaatsen hebben de verantwoordelijkheid om hun informatie up-to-date te houden. Ondanks de constante zorg en aandacht, kan het voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.
Vermenigvuldiging/kopiëren
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 


Voorwaarden van plaatsen aanbod, vraag of vacature

1. Toegankelijk
Aanbod organisaties/initiatieven
Voor het plaatsen van een aanbod is het van belang dat het laagdrempelig en toegankelijk is voor inwoners, waarbij er weinig tot geen geld mee gemoeid is. Een financiële bijdrage mag niet vergelijkbaar zijn met het reguliere (commerciële/winstgevend) aanbod.
Aanbod inwoner
Voor het plaatsen van een aanbod als inwoner is het van belang dat het laagdrempelig is, er geen financiële vergoeding wordt gevraagd of de indruk wordt gewekt dat je officieel hulp mag bieden als geregistreerde hulpverlener. Behalve eventuele onkosten voor bijvoorbeeld benzinekosten mogen gevraagd worden.
2. Inhoud moet kloppend en actueel zijn
De inhoud van geplaatste item moet juist zijn.
3. Afstand
Aanbod moet voor een bewoner te gebruiken zijn binnen de gemeente Leeuwarden of binnen een straal van 5 km van de gemeente Leeuwarden. Vrijwilligersvacatures waarbij de uitvoering van de werkzaamheden verder dan een straal van 5 km mogen wel geplaatst worden in de vacaturebank.
4. Commerciële doeleinden
Items mogen niet geplaatst worden met (toekomstig) winstgevende/commerciële doeleinden.
5. Opleidingstrajecten en scholingsaanbod
Reguliere opleidingstrajecten of scholingsaanbod waar geld mee gemoeid is mag niet worden geplaatst op deze website.
6. Dagbestedingsplekken
Aanbod voor dagbestedingsplekken is niet passend voor deze website wanneer een inwoner eerst een indicatie nodig heeft voordat hij/zij gebruik kan maken van het aanbod of de vraag.
7. Hulpverlenings- of zorgaanbod
Als particulier mag je geen aanbod doen dat het idee kan opwekken bij inwoners dat je gecertificeerde en professionele aanbod biedt in de vorm van zorg of hulpverlening. Voor organisaties die hulpverlenings- of zorgaanbod aanbod aanbieden is het van belang dat dit op een professionele en toetsbare manier is geregeld.
8. Politieke, geloofsovertuigingen en/of racistische gerelateerde uitingen
Items mogen niet geplaatst wanneer er beledigingen in naar voren komen of poging wordt gedaan om inwoners te overtuigen van een politieke- of geloofsstandpunt.

Verwijderen item
Indien Amaryllis opmerkt dat een item niet voldoet aan de voorwaarden zal deze worden verwijderd. Amaryllis is niet verplicht om hier melding van te doen bij desbetreffende plaatsende partij of andere betrokkenen. Wanneer een item voldoet aan de voorwaarden, maar wel twijfels oproept of het passend is voor SamenLeeuwarden dan zal er contact worden opgenomen met de desbetreffende inwoner of partij.


Vragen?
Heb je vragen over het plaatsen of gebruik maken van de website dan kun je een mail sturen naar samenleeuwarden@amaryllisleeuwarden.nl met daarin jouw vraag. Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen een reactie te geven.

Translate to English »