SamenLeeuwarden

Waardevolle vriendschap

Samen met haar twee hondjes woont Bonita in Heechterp-Schieringen. Ze had nooit om hulp hoeven vragen. Dat veranderde nadat ze in de bewindvoering kwam.

Haar flat is een fijne plek waar Bonita kan bijkomen van een roerige tijd die achter haar ligt. Eén keer in de twee weken ontvangt ze een pakket van de voedselbank. Maar die zware tassen kon ze niet alleen ophalen met de fiets. Ze was namelijk herstellende van ziekte. Via het sociale wijkteam van Amaryllis kwam ze terecht bij team Vrijwilligerswerk van Amaryllis. Die plaatste een oproep voor Bonita, waarop Irma reageerde.

Irma was tijdens de coronaperiode haar baan kwijtgeraakt. Omdat ze haar tijd nuttig wilde besteden, had ze zich ingeschreven op SamenLeeuwarden.nl. Een paar keer zette ze zich vrijwillig in voor tijdelijke vragen van inwoners. Inmiddels was ze weer aan het werk, maar door haar flexibele werktijden kon ze nog best wat kleine vragen oppakken.

Bij de kennismaking was er meteen een klik tussen de dames. Irma heeft een periode elke twee weken het voedselpakket bij Bonita gebracht. Ze raakten steeds meer in gesprek over van alles en zo ontstond een waardevolle vriendschap. Bonita vertelt dat naast de hulp die ze ontvangt, ze zich ook mentaal erg gesteund voelt door Irma. Irma is blij dat ze hieraan kan bijdragen. Iets voor een ander doen ziet zij niet als verplichting, maar als een toegevoegde waarde voor beiden. Dit alles heeft Bonita aan het denken gezet. Als ze is hersteld, wil zij zich ook graag vrijwillig inzetten om anderen de steun te bieden die zij zelf heeft ontvangen.

Translate to English »